Energetska obnova zgrada

Energetska Obnova Zgrada

ENERGETSKA OBNOVA STAMBENE ZGRADE

Energetska obnova stambene zgrade omogućava veću ugodnost prostora, značajnu uštedu na energentima za grijanje te smanjuje emisiju CO2 u atmosferu. Energetskom obnovom ostvaruju se znatne uštede u režijskim troškovima. Dobivanjem bespovratnih sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost povrat investicije je cca 5-9 godina, a cijela investicija se vraća iz ostvarene uštede u energiji (manji režijski troškovi).
Tri su osnovna koraka procesa obnove stambene zgrade:

1.Korak

Energetski pregled i izrada energetskog certifikata zgrade.
Energetskim pregledom se utvrđuju mogućnosti za smanjenje potrošnje energije te izvedivost i isplativost mjera energetske učinkovitosti.

2. Korak

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade
Izrada projektne dokumentacije je važan korak u cjelokupnom procesu energetske obnove stambene zgrade,a da bi se obnova izvela kvalitetno i prema pravilima struke.Ključno je da glavni projekt obnove stambene zgrade sadrži predviđene mjere povećanja energetske učinkovitosti kojim se dokazuje ušteda energije od minimalno 30% Q. Glavni projekt energetske obnove zgrade mora biti izveden prema Zakonu o gradnji (NN br.153/13).

3. Korak

Energetska obnova zgrade
Radovi koji se poduzimaju na zgradi radi poboljšanja energetske učinkovitosti, a prema prihvaćenoj projektnoj dokumenatciji. Mnogi su zahvati koje je moguće poduzeti prilikom obnove, ali je bitno procijeniti koji od njih predstavljaju isplativu investiciju u nekom prihvatljivom roku. Najčešći radovi koji se poduzimaju su obnova fasade, zamjena prozorske stolarije, obnova krovišta, zamjena energenta i dr.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira sva tri koraka u iznosu od 40%, 60% ili 80%, ovisno o području u kojemu se nalazi zgrada, pa čak i 100% za izradu projektne dokumentacije do iznosa od 35,000.00 kn

Energetska obnova zgrada