Održavanje dizala u stambenim zgradama

Održavanje dizala

 

Većini suvlasnika teško je pronaći neke konkretne stvari, mi ćemo se ovdje potruditi dati vam najbitnije podatke, odgovoriti na pitanja koja možda baš vi tražite. Također, posvetiti ćemo se nekim posebnim slučajevima.  

Za početak treba naglasiti da je obveza suvlasnika odnosno upravitelja zgrade da se osigura redovno održavanje dizala i tehnička kontrola, ta obveza je propisana pravilnikomZa svakog suvlasnika je bitno da zna što predstavljaju ta dva tipa održavanja!

Redovno održavanje dizala

Redovno održavanje dizala mora provoditi tvrtka s ovlaštenom dozvolom. Prilikom obavljanja održavanja provode se postupci kojima se provjerava dali dizala zadovoljavaju bitne sigurnosne zahtjeve. Nakon pregleda sastavlja se Izvješće o obavljenom pregledu u kojemu se navode eventualni nedostatci na dizalu i potrebni postupci za otklanjanje istih, te rok za njihovo otklanjanje. Redovno održavanje dizala provodi se jednom mjesečno! Naravno, većina radova održavanja se provodi na licu mjesta, ako to nije moguće dizalo se stavlja izvan funkcije i nedostatak se uklanja u najkraćem roku. Suvlasnici moraju o svom trošku (iz pričuve) ukloniti te nedostatke.

 

Tehnička kontrola dizalaOdržavanje dizala u zgradama

Isto kao i redovno održavanje dizala provodi se prvenstveno u svrhu očuvanja zahtjeva sigurnosti. Provodi se jednom godišnje, nakon čega se dostavlja  pismeni izvještaj koji sadrži sve eventualne nedostatke ili primjedbe na funkcionalnost. A ako je potrebno održavanje radi se Izvanredni pregled.

 

Izvanredni pregled dizala

Provodi se kada se u Tehničkoj kontroli dizala uoči da je takav tip pregleda potreban ili ako se primijetilo da se na dizalu dogodila neka osnovna promjena (promjena brzine, nosivosti…) ili se provodila izmjena fizičkih dijelova dizala (pogonska jedinica, uže, vrata dizala…) ponovno se provodi izvanredni pregled.

Posebne situacije i  dodatni podatci:
  • Za spašavanje osoba iz dizala zadužena je tvrtka koja u ime vlasnika održava dizala, samim time firma koja ima ovlaštenu dozvolu za te radnje.
  • Svako dizalo mora imati Knjigu održavanja dizala u kojoj se nalaze podatci o dizalu, o održavanju dizala, o napravljenim radovima i ostali podatci vezani za dizalo.
  • Stanari iz prizemlja i u redovnim situacijama mogu biti oslobođeni dijela troškova vezano za dizala. Morate se obratiti zahtjevom suvlasničkoj zajednici (pismeni zahtjev uručite predstavniku).
  • Dizalo se u zgradu može ugraditi i bez 100% glasova suvlasnika, pitanje je kako spriječiti korištenje dizala za one koji nisu sudjelovali u financiranju (ključ). Naravno za ugradnju dizala je potrebna građevinska dozvola. Od ostalih suvlasnika je potrebna samo suglasnost za izvođenje. A financiranje se ne vrši iz zajedničke pričuve.
  • U situaciji kada ne želite mogućnost ugradnje dizala (zbog mijenjanja dosadašnjih uvjeta života) suvlasnik može sudski zaustavit ugradnju dizala (ako je zahtjev opravdan). Može se dogoditi da sud ustanovi da je stav suvlasnika štetan za suvlasničku zajednicu i izreći mjere obveznog ponašanja.
  • Utrošak električne energije za dizala i zajedničke prostorije može se plaćati iz pričuve zgrade, ako su svi suvlasnici za takvu vrstu plaćanja.

 

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.

Održavanje dizala u stambenim zgradama