Međuvlasnički ugovor

Što je međuvlasnički ugovor?

Ovdje pročitajte sve o međuvlasničkom ugovoru. Čemu točno služi međuvlasnički ugovor, što sve može sadržavati i dali se mogu dodavati neke posebne stavke.  Pogledajte primjere dodataka i saznajte koliko je potrebno glasova za međuvlasnički ugovor!                        .

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima moraju se urediti odnosi među suvlasnicima u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade, ugovor koji uređuje navedene odnose naziva se međuvlasnički ugovor (MU). Osim što se uređuju međusobni odnosi njime se također odabire upravitelj, bira se predstavnik stanara i određje se iznos zajedničke pričuve.  Mora biti u pisanom obliku i svaki suvlasnik mora imati svoj primjerak.

Da bi međuvlasnički ugovor bio valjan, potrebno je da ugovor potpišu suvlasnici čiji udio u vlasništvu posebnih dijelova zgrade bude veći od 50%. Odluke se tada primjenjuju na ostale suvlasnike u zgradi. (Koji su to posebni dijelovi zgrade?)

Međuvlasnički ugovor je vrlo važan zato jer se njime mogu detaljno dogovoriti stvari koje se često pokazuju kao problematične u nekom periodu promjene strukture poslovanja u zgradi kao što su: načini odabira i razrješenja upravitelja, uvjeti rada predstavnika suvlasnika, uvjeti smjenjivanja predstavnika, način plaćanja pričuve, iznos pričuve, te mnogi drugi.

 

Između ostalog međuvlasnički ugovor sadrži:
 •  veličinu suvlasničkih dijelova nekretnine
 •  uvjete i način upravljanja nekretninom
 •  pobliže podatke o osobi koja će upravljati nekretninom
 •  opseg poslova koje će obavljati ta osoba, odgovornost za obavljanje poslova i sl.
 •  uvjete i način prikupljanja i raspolaganja sredstvima zajedničke pričuve
 •  ime suvlasnika ovlaštenoga za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti
 •  uvjete i način korištenja zajedničkih prostorija, uključujući i stan namijenjen za nadstojnika zgrade, te uređaja i zemljišta koje pripada određenoj nekretnini

 

Neki od primjera dodataka obveza u radu predstavnika suvlasnika u međuvlasničkom ugovoru:
 • može se propisati obveza predstavnika stanara da saziva skupove stanara.
 • organiziranje naplate kućnih režija
 • ovjeravanje radnih naloga kao potvrda izvršenja određenog posla
 • obvezu redovitog izvješćivanja suvlasnika o svim važnijim pitanjima vezanim uz upravljanje, kao i obvezu podnošenja izvješća o svom radu i to najmanje jedanput godišnje.
 • dodatne ovlasti predstavnika
 • naknada prestavniku

Sve promjene se mogu donijeti i nakon donošenja međuvlasničkog ugovora i one se utvrđuju anexom.

 

Primjerak međuvlasničkog ugovora!

 

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.

Međuvlasnički ugovor