Upravitelj zgrade

Upravitelj zgrade

Pročitajte što je sve upravitelj dužan raditi kod održavanja vaše zgrade, ali i sve uvjete biranja upravitelja te specifične situacije u kojima ste se možda našli! Pokušati ćemo vam kroz najčešća pitanja objasniti i približiti sve poslove upravitelja, vaša prava kao suvlasnika i možda neke zanimljivosti!                                                                                                                                                                                          

Tko sve treba imati upravitelja?

Sve zgrade koje imaju tri ili više stanova ili drugih prostora, po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima moraju imati organizirani način upravljanja nekretninom!

Što ako nemam upravitelja?

U principu postoje zgrade koje bi trebale imati upravitelja, ali to nemaju jer se suvlasnici lako međusobno dogovaraju i u zgradi nema problema (za sada). Ako se dogodi da zgrada nema upravitelja, onda u će tome slučaju lokalna uprava npr. grad Zagreb imenovati prinudnog, odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi. Normalno, vi ili netko od suvlasnika može zatražiti ponudu od upravitelja po vašoj mjeri.

Kako se bira upravitelj?

Međuvlasničkim ugovorom se bira upravitelj zgrade, dakle većinom glasova suvlasnika. Obveze upravitelja prema suvlasnicima, odnosno obveze suvlasnika prema upravitelju određuju se Ugovorom o upravljanju.

Koje su obveze upravitelja?

Obveze, prava i poslovi propisani su spomenutim zakonom, dok se detaljniji poslovi mogu odrediti u Ugovoru o upravljanjuObveze:

  • organizira redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju
  • obavlja povremeni i godišnji pregled nekretnine i o tome sastavlja zapisnik
  • utvrdi visinu sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik
  • organizira naplatu sredstava zajedničke pričuve, uključivši i prinudnu naplatu
  • raspolaže sredstvima koje suvlasnici izdvajaju za pokriće troškova održavanja zajedničkih dijelova i uređaja, uključivši i troškove upravljanja (sredstva zajedničke pričuve), u skladu s godišnjim programom
  • upravlja i raspolaže sredstvima pričuve na računu radi zaštite njihove vrijednosti
  • osigurava zajedničke dijelove i uređaje od rizika prema godišnjem programu
  • uzima kredite i zajmove radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika, odnosno odluke predstavnika suvlasnika
  • iznajmljuje, odnosno daje u zakup ili najam, te otkazuje korištenje samostalnih prostorija u zgradi glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnoga dijela
  • zastupa suvlasnike u postupcima pred sudom

Isto tako, dužnost je upravitelja osigurati popravak kvarova hitne naravi, osigurati dežurstva (24h), izvoditi izvanredne poslove održavanja.

Kako razriješiti upravitelja?

Obično se to može naći u međuvlasničkom ugovoru, jer se u njemu određuje način na koji se bira upravitelj i kojom većinom, odnosno na koji način se razrješuje, ako MU to ne sadrži treba pogledati dali je to određeno Ugovorom o upravljanju (ugovor između suvlasnika i upravitelja). Ako ni u tome ugovoru nije jasno definiran način, onda  je prema već spomenutom zakonu potrebna većina glasova suvlasnika.

Dali suvlasnici mogu sudjelovati u kontroli upravitelja?

Pošto u međuvlasničkom ugovoru suvlasnici određuju predstavnika suvlasnika koji bi trebao zastupati suvlasnike prema upravitelju, suvlasnici u međuvlasničkom ugovoru mogu odrediti ovlasti predstavnika, koji onda može imati uvid u poslovanje upravitelja.

 

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.

Upravitelj zgrade