Ugovor o upravljanju

Ugovor o upravljanju

Ugovorom o upravljanju zgradom određujemo i dogovaramo obveze sa upraviteljem oko poslova održavanja. Dodatne informacije i primjerak pogledajte ovdje!                                                                                                                                                                                                     .

Temeljni ugovor koji se sklapa između suvlasnika i upravitelja zgrade. Ono što je bitno za suvlasnike je da se ovim ugovorom određuju obveze upravitelja prema suvlasniku i obrnuto. Obično se u njemu nalaze programi godišnjeg ili višegodišnjeg plana (budući poslovi i radovi održavanja na zgradi), također imamo :

  • poduzimanje hitnih i nužnih popravaka
  • pitanja u svezi održavanja i poboljšanja zgrade kojima se povećava njezina vrijednost
  • obveze i rokovi izrade prijedloga godišnjih odnosno višegodišnjih programa održavanja
  • način osnivanja zajedničke pričuve, kao i osiguranja sredstava zajedničke pričuve za pokriće troškova upravljanja i održavanja
  • mjesečnu naknada upravitelju
  • zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima vlasti
  • odgovornost za obavljanje poslova
  • i ostalo

Ovaj ugovor se potpisuje nakon što se potpisao Međuvlasnički ugovor, odnosno kad se većina suvlasnika usuglasi za upravitelja.

 

Primjerak ugovora o upravljanju!

 

Ako imate dodatna pitanja slobodno nam se obratite preko telefona ili online obrasca.

Ugovor o upravljanju